Bạn có thể tìm được bản dịch đầy đủ của Menu tại đây:pjdf2ndcover.png

PJDF2nd_menu.jpg

Japanese
Vietnamese
リズムゲーム
Chế độ chơi (Hướng dẫn | Chế độ chính | Chế độ chơi Edit)
DIVAルーム
Diva Room
ショップ
Cửa hàng (Modules & Đồ trang trí | Item phòng | Item quà)
エデイット
Edit
ネットワーク
Network (Kết nối với PSN | AdHoc (Chỉ có ở Vita))
その他
Settings
レコード
Thành tích(Tình hình Game | Điểm số cao nhất | Danh sách Title)
AR / スタジオ
AR (Vita) / Studio (PS3)
Vita: (AR | Chế độ Photo | [PH] Chế độ mở khóa quà)

PS3: (Chế độ xem Live | Studio Photo)

Bottom Key

Kí hiệu
Japanese
Vietnamese
[Digital Pad]
カーソル移動
Điều khiển
[L]
回転
Xoay
[R]
拡大 • 縮小
Phóng vào/ra
[Square]
回転リセット
Xoay về vị trí mặc đình
[Circle]
決定
Đồng ý

Menu tùy chọn

Bản Vita


PJDF2nd_options.jpg

Japanese
Vietnamese
ゲームオプション
Tùy chỉnh Game
サウンドオプション
Tùy chỉnh âm thanh
かんたんタイミング調整
Chỉnh timing
セーブ
Save
タイトルに戻る
Quay lại màn hình chính

Bottom Key


Kí hiệu
Japanese
Vietnamese
[Digital Pad]
カーソル移動
Điều khiển
[Cross]
戻る
Quay về
[Circle]
決定
Đồng ý

Tùy chỉnh Game


Bản Vita


PJDF2nd_options1.jpg

Japanese
Vietnamese
Mô tả
型のターゲット
Star Note Targets
Chọn phương thức quẹt sao. (Màn hình | Rìa màn hình | Cả hai | Analog Sticks) (Mặc định: Màn hình)
矢敗時のボーカル
Giọng hát khi bị trượt
Tắt tiếng hát khi gặp phải SAD hoặc WORST (Hát | Ngừng hát) (Mặc định: Ngừng hát)
タイミング調整
Điều chỉnh lại Timing
Chỉnh lại timing các nốt trong trường hợp bị lag hiển thị màn hình. (đơn vị:ms)
スクラッチ感度整
Độ nhạy khi quẹt sao
Chỉnh độ nhạy của khi quẹt sao (Ít | Vừa | Nhiều) (Mặc định: Vừa)
クロスセーブ
Cross Save
Tuỳ chỉnh tính năng Cross Save cho phiên bản PS3 và PS Vita (TẮT | Tuỳ chọn | Luôn luôn) (Mặc định: Tuỳ theo lưa chọn của bạn trong lần đầu chạy game.) Chú ý: Nếu như bạn chỉ chơi một phiên bản game thì tôi khuyên bạn nên tắt chúng đi vì thời gian load lâu. Nếu như bạn chơi song song hai phiên bản thì nên chọn Tuỳ chọn nếu không muốn mất toàn bộ dữ liệu vì sync dữ liệu game mới làm mất dữ liệu game cũ.

Ngoài ra còn có một lỗi trong game xảy ra khi quá trình sync giữa PS3 và PS Vita xảy ra sự cố, khiến cho DP trở thành giá trị âm ở cả hai savegame (Ví dụ: -100000 DP thay vì 100000 DP) (Nguồn: Link)
オートセーブ
Autosave
Save lại game một cách tự động (TẮT | BẬT) (Mặc định: Tuỳ theo lưa chọn của bạn trong lần đầu chạy game.)

Tuỳ chỉnh âm thanh


Bản Vita


PJDF2nd_options2.jpg

Japanese
Vietnamese
Mô tả
BGM音量
Âm lượng nhạc
Thay đổi âm lượng của nhạc nền.
リズムゲームポタン音量
Âm lượng Button Sound
Thay đổi âm lượng của Button Sound.
SE音量
Âm lượng SE
Thay đổi âm lượng hiệu ứng âm thanh
チャンスタイム音量
Âm lượng Chance Time
Thay đổi âm lượng khi Chance Time event diễn ra